سمپاشی

سمپاشی حشرات موذی

امروزه ایمنی خانه و محل کار از حشرات و جانوران موذی به وسیله سمپاشی از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور کلی یکی از مشکلات رایج شهرنشینی و آپارتمان نشینی، گسترش آفات شهری در اماکن مسکونی و ایجاد مشکلات بهداشتی و روانی برای ساکنین و شیوه مقابله و کنترل آن ها می باشد.

پارامترهای زیادی سبب شیوع گونه های مختلف حشرات موذی و آفات شده است که در گذشته وجود نداشته اند. از جمله این حشرات و جانوران می توان به سوسک ها، کنه ها، مورچه ها، عنکبوت ها، عقرب ها، زنبورها، هزارپا ها، جیرجیرک ها، موش ها و موارد دیگر اشاره کرد که عدم مبارزه و کنترل آنها می تواند بیماری های متعددی را به دنبال داشته باشد.

خدمات ما