موریانه ها

سمپاشی

موریانه ها شامل گروه خاصی از حشرات با استحاله ناقص هستند که در آنها بالهای جلویی و عقبی قشایی و تقریبا به یک اندازه است.در این گروه افراد نر و ماده درکلونی هایی در زیر زمین یا تنه درختان زندگی می کنند.در این حشرات شاخک رشته ای و قطعات دهانی از تیپ جونده است.موریانه همه چیزی خوارند،عمدتا از کاغذ،چرم،موکت،چوب ،خاک،لينوليوم،لاستيك،پوشش كابلها،جانوران نگاهداري شده در موزه تغذیه می کنند.گفته مي شود كه در بين مواد الي تنها استات سلولز از گزند اين حشره در امان است. موريانه ها عموما در محيط مرطوب و تاريك زندگي مي كنند كه شامل 6 خانواده و متجاوز از 200 گونه در نقاط مختلف دنيا مي باشند كه از اين عده 6تا8 گونه،از 2تا3 خانواده در ايران انتشار دارند.

 

سمپاشی | سمپاشی منازل | سمپاشی ساس | خدمات سمپاشی | سمپاشی سوسک