مورچه ها

سمپاشی

مور يا مورچه حشره‌اي است اجتماعي همانند زنبور عسل از راسته نازك بالان كه در ميان‌هاي دوره كرتاسه يعني  110تا 130ميليون سال پيش تكامل يافته است امروزه بيش از 12000گونه مورچه طبقه بندي شده اند و تخمين زده ميشود اين تعداد تا 14000 گونه نيز برسد مورچه‌ها به راحتي از شاخك‌هاي ارنج دارشان و ساختار گره مانند شان و كمر باريكشان قابل شناسايي هستند.اندازه اجتماع مورچه‌ها ميتواند از چند مورچه شكارچي در يك حفره تا چند ميليون مورچه ساده ،ملكه،مورچه نازاي ماده و طبقه‌اي از كارگر وسربازها و ساير گروه‌ها را در يك محدوده جغرافيايي وسيع شامل شود.اين موجود 15تا20% موجودات زنده خشكي زي زمين را تشكيل مي‌دهد و از مواد غذايي چون برگ،برنج،گندم،نان،شيرينيجات و…تغذيه مي‌كند و به علت پشتكارشان در جمع آوري غذا الگوي انسان‌ها بشمار مي‌آيند.
روشهای پیشگیری و مبارزه با مورچه

1.گرفتن درز شیارها و قرنیزها
2.جلوگیری از ریخت و پاش مواد غذايي شیرین و غيره…
3.استفاده از سموم پودري پيرتيرويدي و پاشيدن داخل درز و شيارهاي ديوار
4.مبارزه شیمیایی با مورچه

 

سمپاشی | سمپاشی منازل | سمپاشی ساس | خدمات سمپاشی | سمپاشی سوسک