شپش ها

سمپاشی

شپش‌ها حشرات کوچک  به طول 2 تا 4 میلیمتر و بدون بال هستند که از پارازیت خارجی پستانداران و انسان می باشند.این حشرات مکنده هستند و منحصرا از خون بدن میزبان خود تغذیه می کنند و در میان لباسهاو رختخواب،موهاي سر پنهان می شوند.شپش لباس عمدتاً تخمهاي خود را كه رشك ناميده ميشود در روي لباس و بخصوص در شكافهاو درزهاي ان قرار مي دهد.دوره انكوباسيون تخم حدود يك هفته است .طول مدت زندگي يك نسل بندرت از 30روز تجاوز مي كند .شپش سر تخم خود را به موها مي چسباند و بيشتر از طريق شانه و برس سر انتقال پيدا مي كند معمولا در كمپ اسراي جنكي و اردوگاهها ونظاير انها فراوان هستنداين حشره يك هفته پس از تغذيه از خون انسانهاي بيمار خود الوده است وقتي به بدن انسان سالم راه پيدا ميكند واز خون او مي خورد ،در نتيجه ايجاد خارش شخص مورد حمله بدن خود را ميخارد ودر حين عمل ممكن است مدفوع حشره يا خود حشره را له كرده ودر خراشهاي بوجود امده در سطح بدن تلقيح نمايد.معمولا اشخاصي كه مرتب و زود به زود استحمام  ميكنند و لباسهاي خود را تعويض ميكنند بندرت به شپش الوده ميشوند.در زمان جنگ دوم جهاني شپش و تيفوس در اردوگاهها فاجعه ببار اورد.
انواع شپش
1.شپش سر
2.پرنده
3.بدن

 

سمپاشی | سمپاشی منازل | سمپاشی ساس | خدمات سمپاشی | سمپاشی سوسک

بیماریهای منتقل شونده توسط شپش
1.تب یونجه
2.آسم
3.اگزما
4.ناراحتی های پوستی
روشهای پیشگیری و مبارزه با شپش

1.بهسازی محیط و رعایت اصول بهداشتی
2.نگهداری نکردن از حیوانات خانگی(گربه،سگ،پرنده و …)
3.انباشته نشدن لباس ها در جای نمور و تاریک
4.جارو کردن با جاروبرقی
5.شستشو لحاف و تشک در دمای بالای 50 درجه
6.شستشو البسه با اسید تانیک 3 درصد یا آب ژاوال
7.آفتاب دادن البسه و بخار دادنشان
8.شستشو سر با شامپوهاي مخصوص و شانه كردن موها با شانه هاي دانه ريز
9.مبارزه شیمیایی با شپش

 

سمپاشی | سمپاشی منازل | سمپاشی ساس | خدمات سمپاشی | سمپاشی سوسک