حشره کک

سمپاشی

سمپاشی

سمپاشی

کک‌ها حشرات کوچک و بدون بال هستن که بصورت جانوران کامل خونخوارند و خون بدن انسان و عده ای از پستانداران،پرندگان و جانوران دیگر را می مکند و اغلب به رنگ سیاه براق یا قهوه ای هستند و از حشرات جهنده به شمار می آیند به همین دلیل در این حشرات پای عقب و وسطی نسبتا بلندتر و ضخیم تر می باشد.كك ها داراي دگرديسي كامل بوده وداراي مراحل مشخص تخم،لارو،شفيره،و جانور كامل ميباشند.كك‌ها قادر به پرواز نيستن و تا ارتفاع بيش از نيم متر از سطح زمين نميتوانند بجهند بنابراين بيشترين عضوهاي ميزبان كه مورد حمله قرار ميگيرد پاها ميباشد.
روشهای پیشگیری و مبارزه با کک

1.بهسازی محیط و رعایت اصول بهداشتی
2.نگه داری نکردن از حیوانات خانگی(گربه،سگ،پرنده و …….)
3.جارو کردن با جارو برقی
4.مبارزه شیمیایی
5.نابودي موشهاي اطراف (ناقل كك ميباشد)

 

سمپاشی | سمپاشی منازل | سمپاشی ساس | خدمات سمپاشی | سمپاشی سوسک